دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
خط مشي كتابخانه
 

خط مشي

 مقدمه:

كتابخانه ديجيتال دانشگاه علوم پزشكي در واقع پورتال دسترسي به منابع الكترونيكي پزشكي معتبر و به‌روز است كه يا از طريق كنسرسيوم وزارت بهداشت خريداري و در اختيار دانشگاهها قرارداده مي شود يا منابع رايگان معتبري است كه از طريق وب قابل دسترسي است. اين پورتال شامل خدماتي مانند لينك دسترسي به منابع، اخبار مربوط به فعاليتهاي انجام شده، پرسش از كتابدار و ديگر فعاليتهاي آن‌لاين كتابخانه است و در آينده نيز قرار است امكاناتي  بيشتر در جهت ارائه خدمات بهتر در آن قابل دسترسي باشد.

 

در جهت ارائه خدمات از راه دور در راستاي رسالت و ماموريت دانشگاه علوم پزشكي اهداف كتابخانه ديجيتال به شرح زير:

1-   ارائه خدمات از راه دور مرجع جهت راهنمايي، آموزش و توانمندسازي جامعه دانشگاهي

2-   ايجاد دسترسي منابع الكترونيكي معتبر و به‌روز به زبان فارسي و لاتين به جامعه دانشگاهي

3-   پشتيباني از پژوهش و آموزش در راستاي اهداف، رسالت و ماموريت دانشگاه

4-   استفاده از فناوريهاي نو و به روزرساني مهارتهاي كتابداران جهت ارائه هر چه بهتر و بيشتر خدمات به جامعه دانشگاهي

5-    پرورش نيروي متخصص در حوزه كتابخانه ديجيتال و استفاده و جستجوي منابع الكترونيكي

6-   تامين و تجهيز فضاي مناسب جهت استفاده بهينه از منابع الكترونيكي

7-   برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزشي مداوم براي استفاده منابع الكترونيكي

انواع منابع قابل دسترس به صورت آن لاين :

1.  پايگاههاي اطلاعاتي لاتين جهت جستجوي منابع شامل :

2.  مقاله

3.  كتاب

4. كارآزمايي باليني

5.  ژورنال

6. اطلس

7. چندرسانه اي شامل فيلم و ويدئو

8. پايان نامه و رساله

9. منابع آموزشي مربوط به بيماران

10.منابع آموزشي تخصصي

11.مونوگرافهاي دارويي

12.راهنماها

حوزه هاي كاري:

1-  كنترل دسترسي:

·  ا يجاد لينك دسترسي به منابع خريداري شده به به محض اعلام از طريق دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت

·  حذف لينكهاي دسترسي به منابعي كه مدت قرارداد آنها به پايان رسيده به محض اعلام دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت يا پايش هفتگي كتابدار مربوطه

·  ايجاد لينك دسترسي به منابع معتبر رايگان موجود در وب جهت تسهيل و يكپارچه سازي دسترسي به منابع از طريق پورتال

2-  آموزش و پشتيباني پژوهش با توانمندسازي از طريق كارگاههاي آموزشي . ...

3-  پاسخگويي به صورت حضوري و آن لاين از طريق لينك پرسش از كتابدار

4-  نيازسنجي از جامعه دانشگاهي جهت اطلاع از نيازها و اعلام به دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت جهت ايجاد دسترسي به منابع جديد و مورد نياز در صورت امكان

خط مشي دسترسي:

·       كليه افراد در جامعه دانشگاهي علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد اعم از اساتيد، دانشجويان و كارمندان در محيط دانشگاه مي‌توانند از امكانات كتابخانه ديجيتال استفاده نمايند.

·     كليه افراد در جامعه دانشگاهي علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد  اعم از اساتيد، دانشجويان و كارمندان مي توانند در خارج دانشگاه از طريق VPN از كليه امكانات كتابخانه ديجيتال استفاده نمايند.

ماموريت كتابخانه

توانمندسازي در حوزه آموزش، پژوهش و فناوري و فعاليتهاي مرتبط در دانشگاه در جهت ارتقاي ماموريت مهم دانشگاه علوم پزشكي يعني پيشگيري و  درمان و  از طريق توسعه و تسهيل دسترسي از راه دور و مجازي به منابع و اطلاعات علمي مورد نياز جامعه هدف و  مديريت بهره برداري از منابع علمي ديجيتال است.

اصول مربوط به ماموريت

ارائه بهترين خدمات از راه دور به جامعه دانشگاهي براي دسترسي به منابع معتبر فارسي و لاتين

اهداف و وظايف:

در جهت ارائه خدمات از راه دور در راستاي رسالت و ماموريت دانشگاه علوم پزشكي اهداف كتابخانه ديجيتال به شرح زير:

1-   ارائه خدمات از راه دور مرجع جهت راهنمايي، آموزش و توانمندسازي جامعه دانشگاهي

2-   ايجاد دسترسي منابع الكترونيكي معتبر و به‌روز به زبان فارسي و لاتين به جامعه دانشگاهي

3-   پشتيباني از پژوهش و آموزش در راستاي اهداف، رسالت و ماموريت دانشگاه

4-   استفاده از فناوريهاي نو و به روزرساني مهارتهاي كتابداران جهت ارائه هر چه بهتر و بيشتر خدمات به جامعه دانشگاهي

5-    پرورش نيروي متخصص در حوزه كتابخانه ديجيتال و استفاده و جستجوي منابع الكترونيكي

6-   تامين و تجهيز فضاي مناسب جهت استفاده بهينه از منابع الكترونيكي

7-   برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزشي مداوم براي استفاده منابع الكترونيكي

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/16
تعداد بازدید:
1672
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد-معاونت تحقیقات و فناوری
37258410 - 035
Powered by DorsaPortal