دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
كارگا ه هاي برگزار شده سال 97

 

كارگاه آشنايي با وب سايتهاي كتابخانه هاي علوم پزشكي 1397/04/17

كارگاه منابع و بانكهاي الكترونيكي 1397/07/08

آشنايي با آئين نامه هاي پژوهشي 1397/07/30

كارگاه فهرست نويسي و ديجيتال سازي منابع  1397/11/09

برگزاري كارگاه علم سنجي اعضاء هيات علمي دردانشكده داروسازي تاريخ1 /97/8

برگزاري كارگاه علم سنجي هيات علمي  و سامانه منبع ياب  در معاونت تحقيقات و فناوري 97/8/8 

برگزاري كارگاه منابع الكترونيك ويژه كارشناسان  در معاونت تحقيقات و فناوري 97/8/7

برگزاري كارگاه علم سنجي كارشناسان و رابطين علم سنجي معاونت تحقيقات و فناوري در تاريخ26 /97/4

برگزاري كارگاه علم سنجي كارشناسان و رابطين علم سنجي معاونت تحقيقات و فناوري در تاريخ2 /97/5

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/09
تعداد بازدید:
724
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد-معاونت تحقیقات و فناوری
37258410 - 035
Powered by DorsaPortal